Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Kaliszu - Niedźwiadach
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ikona.jpg

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy,

Dziewico nieustannej modlitwy, ogarniająca macierzyńskim wstawiennictwem naszą pielgrzymkę wiary; oddajemy Ci całych siebie i tych, za których się modlimy. Swym macierzyńskim spojrzeniem ogarnij wszystkie nasze pragnienia, troski, lęki i cierpienia, – zwłaszcza te, z którymi dziś do Ciebie przychodzimy. Weź je w swe ręce i przemień w akt ufnego zawierzenia miłującej woli Ojca, na wzór Twojego Syna, który nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał i został wysłuchany dzięki swej uległości.
Wierzymy, że w Nim wszystko znajdzie swe rozwiązanie i spełnienie. On umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę i przez Ciebie pragnie nam udzielać owoców swego Odkupienia. Pomóż nam otworzyć serca na ich przyjęcie, byśmy wraz z Tobą mieli udział w pełni Jego łaski.
Matko Jedności, wskazująca drogę do Syna, prowadź nas do komunii z Nim i ze sobą nawzajem. Niech On uczyni nasze życie w Duchu Świętym darem miłym Ojcu.
Amen.

Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów.

1 Krl 19,10

Karmelitanki Bose

Klasztor Karmelitanek Bosych pw. Najśw. Imienia Maryi i św. Józefa w Niedźwiadach k. Kalisza przynależy do rodziny zakonnej, której pełna nazwa brzmi: Mniszki Bose Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. Kaplica przy klasztorze jest diecezjalnym sanktuarium maryjnym, w którym odbiera cześć Matka Boża Nieustającej Pomocy w Jej cudownej ikonie koronowanej przez św. Jana Pawła II.

© 2015 Karmelitanki Bose w Kaliszu | 2P

Search